Alle pagina's die in het wijzigingsvoorstel komen te vervallen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Status
De Gebruikersraad heeft ingestemd met RFC 2022 op 13-9-2022. De wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2023.
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Overzichten
Meer Overzichten bekijken:
Alle Overzichten in review

In het RFC Bindende architectuurafspraken 2022 en al eerder in de Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes wordt voorgesteld om de NORA Basisprincipes en Afgeleide principes te vervangen door een nieuwe bindende kern van Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes.

NB: Een groot deel van de inhoud van de Basis- en Afgeleide principes komt wel degelijk terug in de nieuwe afspraken. Zie ook Mapping van oude Basisprincipes naar Kwaliteitsdoelen en Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes.

Het gaat hiermee om de volgende lijst die op termijn (na goedkeuren van het definitieve wijzigingsvoorstel in de NORA Gebruikersraad) komt te vervallen:

IDNaam principe
AP01Diensten zijn herbruikbaar
AP02Ontkoppelen met diensten
AP03Diensten vullen elkaar aan
AP04Positioneer de dienst
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijving
AP06Gebruik standaard oplossingen
AP07Gebruik de landelijke bouwstenen
AP08Gebruik open standaarden
AP09Voorkeurskanaal internet
AP10Aanvullend kanaal
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
AP12Eenmalige uitvraag
AP13Bronregistraties zijn leidend
AP14Terugmelden aan bronhouder
AP15Doelbinding (AP)
AP17Informatie-objecten systematisch beschreven
AP18Ruimtelijke informatie via locatie
AP19Perspectief gebruiker
AP20Persoonlijke benadering
AP21Bundeling van diensten
AP22No wrong door
AP23Automatische dienstverlening
AP24Proactief aanbieden
AP25Transparante dienstverlening
AP26Afnemer heeft inzage
AP27Een verantwoordelijke organisatie
AP28Afspraken vastgelegd
AP29De dienstverlener voldoet aan de norm
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP33Baseline kwaliteit diensten
AP34Verantwoording besturing kwaliteit
AP40Onweerlegbaarheid (principe)
AP41Beschikbaarheid
AP42Integriteit
AP43Vertrouwelijkheid (principe)
AP44Controleerbaarheid
BP01Proactief
BP02Vindbaar
BP03Toegankelijk
BP04Standaard (Basisprincipe)
BP05Gebundeld
BP06Transparant
BP07Noodzakelijk
BP08Vertrouwelijk
BP09Betrouwbaar
BP10Ontvankelijk

Daarnaast zullen ook overzichten van principes en toelichtende pagina's komen te vervallen of in het archief geplaatst worden: