NHR (Basisregistratie Handelsregister)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: NHR (Basisregistratie Handelsregister)
ID: NHR
Type: Bouwsteen
Subtype: basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

In het Handelsregister staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd. Ook groepen die voorheen geen inschrijfplicht hadden, zoals eenmanszaken in de landbouw en beoefenaars van vrije beroepen. Ook gemeenten zijn verplicht per 2010 in het Handelsregister te staan.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/nhr/

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Contact

Meer informatie op de website van de KvK

Levering

De KvK maakt onderscheid naar producten voor overheden (HR dataservices), bedoeld voor de wettelijke gebruiksplicht, en producten voor de commerciële markt. Deze laatste worden voor een aanzienlijk deel nog geleverd conform het ‘oude’ datamodel van het Handelsregister.

Kosten

kosten per opvraging

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Adressenbestand (Eenmalige of maandelijkse levering met adresgegevens van een door de gebruiker gespecificeerde set bedrijven. Filtering is mogelijk op diverse criteria, waaronder gemeente, postcode, SBIcode. Het data-formaat van dit product is niet geheel handelsregister-compliant (afwijkende notatie BAG adressen) en levert geen BAG-IDs. Het product wordt naar verwachting uitgefaseerd.)
  • Dataservice Inschrijving (Webservice voor het opvragen van gegevens betreffende de inschrijving van de onderneming, waaronder rechtspersoon, maatschappelijke activiteit, handelsnamen, vestigingen en functionarissen. Twee versies: ‘Inschrijving’ en ‘Inschrijving In het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset (onder meer geen functionarissen, geen vestigingen).
  • Dataservice Vestiging (Webservice voor het opvragen van vestigingsgegevens. Twee versies, ‘Vestiging’ en ‘Vestiging in het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset.
  • HR Dataservice Berichten via Digilevering (Als een gebeurtenis plaatsvindt, wordt dit automatisch naar de afnemer gestuurd. Het betreft bijvoorbeeld mutaties over inschrijvingen of vestigingen. Er wordt een STUF-bestand geleverd. Zie productinformatie HR Dataservice Berichten via Digilevering op KvK.nl.)
  • HR inzien (Gebruiker kan handmatig beperkte set gegevens van bedrijven inzien via internet, waaronder naam, KVK-nummer, vestigingsnummer. Bij resultaten worden SBI-code en BAG-ID van het adres (object) niet getoond.)
  • Mutatieabonnement (Wekelijkse of maandelijkse levering van gemuteerde gegevens. Noot Kamer van Koophandel: ”Het mutatieabonnement is wel een product van de KvK maar vanwege de actualiteitseis niet als zodanig bruikbaar om aan te sluiten op het stelsel (van basisregistraties).”)
  • Uittreksel inzien (Gebruiker kan van een handmatig geselecteerd bedrijf een uittreksel KVK als bestand downloaden. De mogelijkheid bestaat daarnaast om gewaarmerkte kopie op papier aan te vragen.)

Toepassing standaarden

Standaard Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
Ades Baseline Profiles De NHR voldoet aan de Ades Baseline Profiles standaard. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
CMIS De bij de KvK in gebruik zijn de content management systemen Tridion en Documentum zijn compliant aan de CMIS standaard. Nog niet alle interne koppelingen op deze systemen zijn al gemigreerd naar deze standaard, daar zijn op ook nog geen plannen voor. voldoet deels van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DKIM Het domein kvk.nl voldoet aan DKIM (zie https://internet.nl/mail/kvk.nl/34914). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DNSSEC DNSSEC wordt nog niet toegepast (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). De planning voor implementatie van de DNSSEC is Q4 2017. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden) Ongeveer 10% van het verkeer van het NHR gaat naar mede-overheden. Die uitwisselingen vinden allemaal plaats via Digikoppeling en StUF. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) De KvK voldoet voor een groot deel aan Digitoegankelijk. In 2016 werd gepland om in 2017 een scan op de planning om de status te herijken en van daaruit noodzakelijke verbeteringen door te voeren, maar dit is nog niet gebeurd. De huidige planning is Q4 2017. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
HTTPS en HSTS De voorziening gebruikt beide HTTPS, maar nog niet HSTS (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). De planning is om HSTS Q4 2017 nog te gaan ondersteunen. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
IPv6 en IPv4 De website kvk.nl ondersteunt IPv4, maar is niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). Het project om over te stappen naar IPv6 project is door de KvK nog niet ingepland. De KvK had in 2016 wel voorbereidingen getroffen, waaronder de overstap naar een andere ISP provider, zodat de KvK een migratie naar IPv6 uit kan gaan voeren. Deze situatie was in augustus 2017 nog niet veranderd. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
De KvK is sinds 2016 ISO 27001 gecertificeerd en hanteert ISO27002. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
Alle uittreksels en informatie uit het NHR wordt in PDF/A-vorm verstrekt. Het betreft PDF A/1. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SAML (Security Assertion Markup Language) eHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het aanleveren van jaarrekeningen en informatieverstrekking. In de notarisapplicatie kan de notaris van achter zijn computer rechtstreeks opgave doen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van SAML als authenticatieprocedure. Er liep in 2016 een traject waarbij de authenticatieprocedures en infrastructuur werden vervangen. Hierdoor kan SAML inmiddels voor elke dienst ingezet worden voor authenticatie. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System) SKOS is nog niet geïmplementeerd in Gegevenscatalogus NHR. De standaard wordt wel voorzien door diverse ondersteunende software pakketten in gebruik bij de KVK rondom het NHR. Voor deze standaard zou in 2016 een impactscan uitgezet worden, maar dit is nog niet gebeurd. Wanneer dit wel gaat gebeuren kan door de KvK nog niet aangegeven worden. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework) SPF (Sender Policy Framework) is ten opzichte van het vorige onderzoek nieuw op de lijst en inmiddels geïmplementeerd door NHR. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
STARTTLS en DANE De voorziening past alleen STARTTLS toe, DANE nog niet (zie https://internet.nl/mail/kvk.nl/34914). De planning is om HSTS Q4 2017 te gaan ondersteunen. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
StUF Ongeveer 10% van het verkeer van het NHR gaat naar medeoverheden. Die uitwisselingen vinden allemaal plaats via Digikoppeling en StuF. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
TLS De KvK gebruikt TLS op de verbindingen waar voorheen SSL werd gebruikt. De kamer is inmiddels overgegaan op TLS1.2 (zie https://internet.nl/site/www.kvk.nl/87180). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen