NHR (Basisregistratie Handelsregister)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.
Bouwsteen.png
Naam: NHR (Basisregistratie Handelsregister)
ID: NHR
Type: Bouwsteen
Subtype: Basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties
Laag 1: Grondslagenlaag

Beschrijving

In het Handelsregister staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd. Ook groepen die voorheen geen inschrijfplicht hadden, zoals eenmanszaken in de landbouw en beoefenaars van vrije beroepen. Ook gemeenten zijn verplicht per 2010 in het Handelsregister te staan.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/nhr/

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Beheerder

Kamer van Koophandel,

Contact

Meer informatie op de website van de KvK

Levering

De KvK maakt onderscheid naar producten voor overheden (HR dataservices), bedoeld voor de wettelijke gebruiksplicht, en producten voor de commerciële markt. Deze laatste worden voor een aanzienlijk deel nog geleverd conform het ‘oude’ datamodel van het Handelsregister.

Kosten

kosten per opvraging

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Adressenbestand (Eenmalige of maandelijkse levering met adresgegevens van een door de gebruiker gespecificeerde set bedrijven. Filtering is mogelijk op diverse criteria, waaronder gemeente, postcode, SBIcode. Het data-formaat van dit product is niet geheel handelsregister-compliant (afwijkende notatie BAG adressen) en levert geen BAG-IDs. Het product wordt naar verwachting uitgefaseerd.)
  • Dataservice Inschrijving (Webservice voor het opvragen van gegevens betreffende de inschrijving van de onderneming, waaronder rechtspersoon, maatschappelijke activiteit, handelsnamen, vestigingen en functionarissen. Twee versies: ‘Inschrijving’ en ‘Inschrijving In het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset (onder meer geen functionarissen, geen vestigingen).
  • Dataservice Vestiging (Webservice voor het opvragen van vestigingsgegevens. Twee versies, ‘Vestiging’ en ‘Vestiging in het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset.
  • HR Dataservice Berichten via Digilevering (Als een gebeurtenis plaatsvindt, wordt dit automatisch naar de afnemer gestuurd. Het betreft bijvoorbeeld mutaties over inschrijvingen of vestigingen. Er wordt een STUF-bestand geleverd. Zie productinformatie HR Dataservice Berichten via Digilevering op KvK.nl.)
  • HR inzien (Gebruiker kan handmatig beperkte set gegevens van bedrijven inzien via internet, waaronder naam, KVK-nummer, vestigingsnummer. Bij resultaten worden SBI-code en BAG-ID van het adres (object) niet getoond.)
  • Mutatieabonnement (Wekelijkse of maandelijkse levering van gemuteerde gegevens. Noot Kamer van Koophandel: ”Het mutatieabonnement is wel een product van de KvK maar vanwege de actualiteitseis niet als zodanig bruikbaar om aan te sluiten op het stelsel (van basisregistraties).”)
  • Uittreksel inzien (Gebruiker kan van een handmatig geselecteerd bedrijf een uittreksel KVK als bestand downloaden. De mogelijkheid bestaat daarnaast om gewaarmerkte kopie op papier aan te vragen.)

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Ades Baseline ProfilesDe NHR voldoet aan de Ades Baseline Profiles standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
CMISDe bij de KvK in gebruik zijnde content management systemen, Sharepoint en Documentum zijn compliant aan de CMIS standaard, maar het webcontent platform Tridion (nog) niet vanwege een verouderde versie van de software. De upgrade van Tridion vindt in 2019 plaats, daarna worden de koppelingen daarmee aangepakt (2020 e.v.). Koppelingen met Sharepoint worden CMIS compliant uitgevoerd.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DKIMHet domein kvk.nl voldoet aan DKIM (zie: https://internet.nl/mail/kvk.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCNHR voldoet op mailservers aan DMARC (zie: https://internet.nl/mail/kvk.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECDe ondertekening in de emailomgeving van kvk.nl vindt momenteel niet goed plaats. Dit wordt z.s.m. hersteld, in ieder geval in 2019. Er is samenhang met de HSTS melding hierna vanwege afspraken met de provider van kvk.nl.zie: https://en.internet.nl/site/kvk.nl/).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digikoppeling (Standaard)Ongeveer 10% van het verkeer van het NHR gaat naar medeoverheden. Die uitwisselingen vinden allemaal plaats via Digikoppeling en StUF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)De KvK voldoet volledig aan de eisen van Digitoegankelijk voor alle nieuwe onderdelen. Voor oudere onderdelen van de website wordt getracht compliant te zijn in 2019. Voor nieuwe app’s geldt inmiddels standaard de Digitoegankelijk eis.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSDe voorziening gebruikt zowel HTTPS als HSTS. Alleen voor kvk.nl werkt hsts niet, dit wordt in 2019 hersteld. Was nog niet gebeurd om kvk.nl alleen redirect naar www.kvk.nl en deze werkt wel onder hsts. Er was en is dus geen security risico.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4Mailservers e.d. zijn bereikbaar via zowel IPv4 als IPv6 maar de website van KvK nog niet, De website kvk.nl ondersteunt IPv4, maar is niet toegankelijk via IPv6 (zie: https://internet.nl/site/www.kvk.nl/). Het project om over te stappen naar IPv6 voor de website hangt samen met de wisseling van provider die KvK wil gaan doen, die wisseling gaat niet voor 2020 plaatsvinden.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
De KvK is sinds 2016 ISO 27001 gecertificeerd en hanteert ISO27002.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NLCIUSKvK heeft haar financiële systeem in 2018 naar AFAS gemigreerd. UBL 2.1 en SMeF 2.0 worden wel ondersteund maar de modelfactuur nog niet.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationKvK gebruikt deze specificatie actief. Reeds operationele API’s worden geleidelijk aangepast.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)Alle uittreksels en informatie uit het NHR wordt in PDF/A-vorm verstrekt. Het betreft al grotendeels PDF A/2. Er zijn nog documenten in PDF A/1 die nog in 2019 worden omgezet.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SAML (Security Assertion Markup Language)eHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het aanleveren van jaarrekeningen en informatieverstrekking. In de notarisapplicatie kan de notaris van achter zijn computer rechtstreeks opgave doen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van SAML als authenticatieprocedure. Omdat gebruik wordt gemaakt van een generiek identificatie- en authenticatiesysteem voor alle diensten van KvK kan SAML voor elke dienst ingezet worden voor authenticatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SKOS (Simple Knowledge Organization System)SKOS is nog niet geïmplementeerd in Gegevenscatalogus NHR. De standaard wordt wel voorzien door diverse ondersteunende software pakketten in gebruik bij de KVK rondom het NHR. Implementatie van SKOS in de Gegevenscatalogus HR is nog niet ingepland vanwege andere prioriteiten.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPF (Sender Policy Framework)SPF is geïmplementeerd voor NHR.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
STARTTLS en DANEDe voorziening past STARTTLS toe, DANE nog niet (zie: https://internet.nl/mail/kvk.nl/). Op DNS-servers is dit uitgerold maar op de emailservers onder Microsoft niet omdat Microsoft DANE niet ondersteunt.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StUFOngeveer 10% van het verkeer van het NHR gaat naar medeoverheden. Die uitwisselingen vinden allemaal plaats via Digikoppeling en StuF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDe KvK gebruikt TLS op de verbindingen waar voorheen SSL werd gebruikt. De KvK gebruikt versie TLS1.2 (zie: https://internet.nl/site/www.kvk.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder