Generieke functies van het bcDV

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Basisconcept van Dienstverlening specificeert o.a. de architectuur van de werkwijzen van een overheidsorganisatie, o.b.v. een uniform procesmodel met acht standaard werkstromen. De architecten van de NORA Familie werken die werkwijzen uit in generieke functies (capabilities): dingen die je moet regelen, en eisen aan de manier waarop je dat regelt. Regel je het binnen die eisen, dan sluit je goed aan op de uitgangspunten en voegt je dienst waarde toe aan de maatschappij en/of de individuele burger. Vergeet je het binnen die eisen te regelen, dan gaapt er een gat en is het wachten op de eerste keer dat iemand erin valt. Vertrouwen in de overheid is gebaat bij het voorkómen van fouten.

Het procesmodel en de werkstromen van de overheidsorganisatie zijn uit te werken tot de volgende Generieke functies, of Capabilities:

Afspreken van Dienstverlening[bewerken]

1. Het Bieden van een democratisch verkiezingsproces voor de volksvertegenwoordigers.
2. Burgers de mogelijkheid geven om anderen te machtigen om zich namens hen te vertegenwoordigen, zie Machtigen en vertegenwoordigen.
3. De volksvertegenwoordigers moeten de dienstverlening kunnen (bij)sturen a.d.h.v. de voornemens of outcome van het (politieke) beleid, zie Visie op dienstverlening, beleidsvorming en -evaluatie.
4. De overheid (het ambtelijke apparaat) biedt een dienstenaanbod dat past bij de behoeften van de burgers, zie Bieden van een overzicht van de diensten van de overheid.

Uitvoeren van Dienstverlening[bewerken]

5. Diensten leveren volgens de afspraken.

Herstellen van fouten in Dienstverlening[bewerken]

6. Eventueel gemaakte fouten in een dienst worden tijdig hersteld, zie Bieden van correctiemogelijkheden.

Wijzigen en aanvullen van Dienstenaanbod[bewerken]

7. Indien nodig wordt het ontwerp van een dienst aangepast en daarmee het aanbod verbeterd, zie (Her)ontwerpen van een dienst.

Dienstverlening blijven verbeteren[bewerken]

8. Tot op het hoogste niveau wordt (bij)gestuurd op de kwaliteit en continue verbetering van de dienstverlening, zie Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening.