Tabel Afgeleide principes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
IDNaamStellingArchitectuurlaagArchitectuurdomein
AP01Diensten zijn herbruikbaarDe dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruikenBedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP02Ontkoppelen met dienstenDe stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.BedrijfsarchitectuurProcessen
AP03Diensten vullen elkaar aanDe dienst vult andere diensten aan en overlapt deze nietBedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP04Positioneer de dienstDe dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.BedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingDe dienst is nauwkeurig beschreven.BedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP06Gebruik standaard oplossingenDe dienst maakt gebruik van standaard oplossingenInformatiearchitectuurBerichten en Gegevens
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenDe dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheidInformatiearchitectuurMedewerkers en Applicaties
AP08Gebruik open standaardenDe dienst maakt gebruik van open standaardenInformatiearchitectuurBerichten en Gegevens
AP09Voorkeurskanaal internetDe dienst kan via internet worden aangevraagdTechnische architectuurNetwerk
AP10Aanvullend kanaalDe dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.Technische architectuurNetwerk
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalHet resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.Technische architectuurNetwerk
AP12Eenmalige uitvraagAfnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagdInformatiearchitectuurInformatieuitwisseling
AP13Bronregistraties zijn leidendAlle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.Technische architectuurGegevensopslag
AP14Terugmelden aan bronhouderBij gerede twijfel aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouderTechnische architectuurGegevensopslag
AP15Doelbinding (AP)Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.InformatiearchitectuurInformatieuitwisseling
AP17Informatie-objecten systematisch beschrevenDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.Berichten en Gegevens
Gegevensopslag
Informatieuitwisseling
AP18Ruimtelijke informatie via locatieDe dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.InformatiearchitectuurInformatieuitwisseling
AP19Perspectief gebruikerDe gebruiker staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.BedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP20Persoonlijke benaderingDe dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.BedrijfsarchitectuurProcessen
AP21Bundeling van dienstenDe dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.BedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP22No wrong doorOverheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienstBedrijfsarchitectuurOrganisatie
AP23Automatische dienstverleningDe dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.BedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP24Proactief aanbiedenDe dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatieBedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP25Transparante dienstverleningAfnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.InformatiearchitectuurBerichten en Gegevens
AP26Afnemer heeft inzageDe afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er vanInformatiearchitectuurBerichten en Gegevens
AP27Een verantwoordelijke organisatieEén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienstBedrijfsarchitectuurOrganisatie
AP28Afspraken vastgelegdDienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienstBedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP29De dienstverlener voldoet aan de normDe dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.BedrijfsarchitectuurProcessen
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkDe wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoordBedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.BedrijfsarchitectuurProcessen
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauSturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatieBedrijfsarchitectuurOrganisatie
AP33Baseline kwaliteit dienstenDe dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.BedrijfsarchitectuurProducten en Diensten
AP34Verantwoording besturing kwaliteitDe dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer.BedrijfsarchitectuurOrganisatie
AP40Onweerlegbaarheid (principe)De onweerlegbaarheid van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.InformatiearchitectuurInformatieuitwisseling
AP41BeschikbaarheidDe beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemer gemaakte continuïteitsafspraken.InformatiearchitectuurProcessen
AP42IntegriteitDe dienstverlener waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.InformatiearchitectuurProcessen
AP43Vertrouwelijkheid (principe)De dienstverlener verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.InformatiearchitectuurInformatieuitwisseling
AP44ControleerbaarheidDe dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.InformatiearchitectuurTechnische componenten