Werkruimte:Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dit is een werkversie, Schakel naar Architectuurprincipes (live versie) of vergelijk beide.

Wat zijn Architectuurprincipes?[bewerken]

Een normatieve uitspraak die richting geeft aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van overheidsdiensten voor burgers en bedrijven. Elk Architectuurprincipe draagt bij aan het realiseren van een of meer van de Kwaliteitsdoelen die zijn afgeleid van de Kernwaarden van Dienstverlening.

NORA Architectuurprincipes zijn bedoeld voor architecten die werken in het informatiedomein binnen de overheid.

Meer lezen over de definitie, oorsprong en onderbouwing van Architectuurprincipes[bewerken]

17 Architectuurprincipes[bewerken]

In de publieke review worden de volgende NORA Architectuurprincipes voorgesteld: Deze tabel is ook te downloaden als csv in verkorte versie , voor het aanleveren van reviewcomments, of met alle teksten en relaties.

Waar kun je Architectuurprincipes voor gebruiken?[bewerken]

Architecten gebruiken Architectuurprincipes bij het (her-)ontwerp van diensten. Ze geven richting om overheidsdienstverlening zo te ontwerpen en te realiseren, dat deze optimaal samenhangt met andere diensten in de keten en maximaal bijdraagt aan de Kwaliteitsdoelen.

De Architectuurprincipes zijn dus zowel van belang voor diensten die over organisatiegrenzen heen worden afgenomen als voor diensten die alleen intern worden afgenomen.

Waarom zou ik Architectuurprincipes willen gebruiken?[bewerken]

De Architectuurprincipes zijn actueel, relevant en geven daadwerkelijke sturing aan de architect waar het nu nodig is. Je hergebruikt zo de kennis die is opgedaan en bereikt met minder inspanning betere resultaten dan wanneer je als architect zelf het wiel weer opnieuw uit moet vinden.

Elk Architectuurprincipe heeft een duidelijke motivatie, gerelateerd aan de bijdrage aan Kwaliteitsdoelen. Dat betekent dat je je architectuurkeuzes makkelijk kunt verantwoorden en uitleggen in de taal van de opdrachtgever en niet-architecten.

Bovendien wordt parallel aan deze openbare review aan alle Architectuurprincipes concreet verwoorde implicaties en waar mogelijk voorbeelden toegevoegd, op de verschillende lagen van het NORA Vijflaagsmodel. De implicaties beperken de ontwerpruimte tot keuzes die het bereiken van de gestelde kwaliteitsdoelen niet in de weg staan.

Architectuurprincipes op het niveau van NORA (overheidsbreed en generiek toepasbaar) zijn geen alternatief voor het vakmanschap van de architect, maar dragen daar aan bij. Ze schrijven geen concrete producten, oplossingen of standaarden voor, maar geven een kader waarbinnen keuzes mogelijk zijn. Als architect kun je je zo focussen op de zaken die je dienst uniek maken en de context waarbinnen deze moet werken.

Ben ik verplicht de Architectuurprincipes te gebruiken?[bewerken]

Zolang de publieke review loopt hebben we het nog over concepten, die niet bindend zijn. De NORA Basisprincipes en Afgeleide principes zijn dat wel: iedereen die een overheidsdienst (her-)ontwerpt moet deze toepassen.

Na afloop van de review zal een formeel wijzigingsverzoek worden ingediend bij de NORA Gebruikersraad, waar nodig aangepast op basis van de feedback uit de review. Pas wanneer dit verzoek is goedgekeurd worden de Basisprincipes en Afgeleide principes definitief vervangen en zijn de nieuwe Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes verplicht bij het (her-)ontwerp van overheidsdiensten. De Kernwaarden zelf zijn al eerder vastgesteld door de Gebruikersraad en kun je dus nu al gebruiken in gesprekken.