Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo NORA Familie

GO maakt deel uit van de NORA Familie.
Beheerder: Programmabureau Programmeringsraad Logius
Contactpersoon: Tom Peelen

Bureau MIDO
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
E Postbus.PGDI@minbzk.nl
W https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/ga/

W https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/


Beschrijving

Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is de naam van een werkgroep in opdracht van de Programmeringsraad Logius en is opgericht in juni 2018. Programmeringsraad Logius (PL) heeft opdracht gegeven om een breed gedragen "enterprise architectuur op te stellen voor de domeinen interactie, identificatie & autorisatie, infrastructuur en gegevensuitwisseling die de PL helpt om inhoudelijk te sturen op de ontwikkelingen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Richt daarbij ook het ondersteunde proces voor deze sturing in en borg dat de architectuur blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de (digitale) overheid."

De GO geeft de afgesproken richting over de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (PDF, 34 kB) (dit betreft hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Logius-diensten). De GO bevat:

  • De ambities die in de PL zijn afgesproken en hoe deze zich verhouden tot ambities op beleidsterreinen en in de uitvoering.
  • De uitwerking van die ambities in afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, voor de korte, middellange en lange termijn (over respectievelijk 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar).
  • Onderbouwingen ten aanzien van toegevoegde waarde, impact en uitvoerbaarheid.

GO levert in delen op, overeenkomstig met de vier klantraden van Logius (voormalig vier, nu drie), met daarna een integratieslag:

  • Interactie
  • Gegevensuitwisseling
  • Identificatie en Autorisatie (met subdomeinen 'Identificatie en Authenticatie' en 'Machtigen')
  • Infrastructuur

De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur is niet een vast gegeven, maar wordt continu onderhouden en aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

Aanpak en werkwijze

Meer informatie over GO is te lezen in het Projectplan GO (PDF, 177 kB). Dit projectplan beschrijft de opdracht en aanpak voor het opstellen van de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). Verder beschrijft het de aanleiding, doelstelling, aanpak, op te leveren producten, activiteiten, afhankelijkheden, financiën en risico’s en dient als stuurmiddel voor uitvoering. De activiteiten voor 2021 staan opgenomen in het Jaarplan GO 2021 (PDF, 189 kB).

Centraal in de werkwijze van GO staat het werken met (generieke) functies. Ervaringen leren dat het belangrijk is om vanuit architectuur een gemeenschappelijke taal te vinden met bestuurders en beleidsmakers. Het begrip generieke functie maakt dit mogelijk. Voor architecten is deze werkwijze beschreven in het kennismodel van GO.

GO en NORA

In het verslag van de Gebruikersraad 14 november 2019 en in de presentatie van het GO traject (PDF, 277 kB) door Tom Peelen van het programmabureau PL is meer informatie te vinden. Een update is opgenomen in het verslag van de Gebruikersraad 11 december 2020 en in de presentatie van de update (PDF, 949 kB) door Tom Peelen van het programmabureau PL.

De werkwijze van GO met generieke functies is door NORA overgenomen in het kennismodel NORA voor hergebruik in andere domeinen.

Documentatie


Alle documentatie over GODocumentatie over Opdracht en aanpak GODocumentatie over Visie GODocumentatie over Werkwijze en Kaders GODocumentatie van alle domeinen binnen GODocumentatie van het domein Interactie GODocumentatie van het domein Identificatie en autorisatie GODocumentatie van het domein Gegevensuitwisseling GODocumentatie van het domein Infrastructuur GOProjectplan GOJaarplan GOGO ArchitectuurvisieVisual De Why van de GDIGO ArchitectuurmethodeGO begrippenGO basisprincipesGO architectuurprincipes BerichtenstelselGO Keuzes BerichtenstelselGO Machtigen en vertegenwoordigenPressure Cooker GegevensuitwisselingGO InfrastructuurAmbities BerichtenstelselPressure Cooker interactiePressure Cooker I&A ToegangPressure Cooker Infrastructuuroverzichtsplaatje met documentatie van GO
Over deze afbeelding

Klikken op het betreffende blokje leidt naar het document (donkerblauw/lichtblauw blokje) of een lijst met documenten (wit blokje). Alle documenten zijn ook verzameld op de pagina met GO Documentatie.

Generieke Functies

De volgende generieke functies maken deel uit van GO:

Deze generieke functies hebben nog niet een consistente uitwerking. Een deel is op basis van de pressurecooker opgenomen en zal GO verder concretiseren en harmoniseren.

Pressurecooker

In het zogenaamde Pressurecooker traject van GO is in opdracht van dg Overheidsorganisatie gewerkt aan architectuurprincipes die de I-strategie voor de Digitale Overheid verder brengen (zie aanbiedingsbrief (PDF, 118 kB) ). De resulterende visies zijn voorzover actueel opgenomen in de GO_Documentatie.

GO zal deze resultaten verder gebruiken:

  1. Identificatie en authenticatie, Machtigen en Infrastructuur: concretiseren van de visie zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden in de PL.
  2. Interactie: afstemmen van deze visie met de beleidsomgeving en concretisering van de visie voor besluitvorming door de PL.
  3. Gegevensuitwisseling: voorstel aan PL voor beproeving van harmonisatie in een specifiek domein en uitwerking van het domein binnen de GDI-context.

GO backlog

De onderhanden activiteiten van GO staan op hoofdlijnen beschreven in het Jaarplan GO 2021 (PDF, 189 kB). Een volledig overzicht van onderhanden en geplande activiteit wordt bijgehouden in de GO backlog op pleio.nl.

GO Architectuurtoetsen

Naar behoefte van de PL voert GO architectuurtoetsen uit van inhoudelijke onderwerpen op de PL-agenda. Deze zijn te vinden in de oplegger van vergaderstukken voor de PL.

GO vergaderstukken

Vergaderstukken van de kerngroep GO en de sponsorgroep GO vindt u op de website van GO. Vergaderstukken van de Programmeringsraad GDI (PGDI) vindt u op de website van de PGDI.

Strategische thema's

Er zijn 4 strategische thema's waar GO zich op richt. De strategische thema’s dienen als startpunt van een gedragen (lange termijn) visie op de digitale overheid. De inhoud is gebaseerd op een compacte bundeling en vertaling van:

Contact

Tom Peelen
Bureau MIDO
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
E Postbus.PGDI@minbzk.nl
W https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/ga/
W https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/

Afbakening en raakvlakken

Gerelateerd aan:

GO Gegevensuitwisseling, GO Identificatie en Authenticatie, GO Infrastructuur, GO Interactie, GO Machtigen


Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.