Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie

GO maakt deel uit van de NORA Familie.
Beheerder: Programmabureau Programmeringsraad Logius
Contactpersoon: Tom Peelen

Programmabureau Programmeringsraad Logius
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
E Postbus.pl@minbzk.nl

W https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/

Beschrijving

Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is de naam van een werkgroep in opdracht van de Programmeringsraad Logius en is opgericht in juni 2018. Programmeringsraad Logius (PL) heeft opdracht gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat om een breed gedragen "enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen voor de domeinen interactie, identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. & autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen, infrastructuur en gegevensuitwisseling die de PL helpt om inhoudelijk te sturen op de ontwikkelingen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Richt daarbij ook het ondersteunde proces voor deze sturing in en borg dat de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de (digitale) overheid."

De GO geeft de afgesproken richting over de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (dit betreft hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Logius-diensten). De GO bevat:

  • De ambities die in de PL zijn afgesproken en hoe deze zich verhouden tot ambities op beleidsterreinen en in de uitvoering.
  • De uitwerking van die ambities in afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, voor de korte, middellange en lange termijn (over respectievelijk 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar).
  • Onderbouwingen ten aanzien van toegevoegde waarde, impact en uitvoerbaarheid.

GO levert in delen op, overeenkomstig met de vier klantraden van Logius (voormalig vier, nu drie), met daarna een integratieslag:

De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur is niet een vast gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, maar wordt continu onderhouden en aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

De GO wordt momenteel uitgewerkt in Generieke Functies, zie GO voor de actuele status.

Strategische thema's

Er zijn 4 strategische thema's waar GO zich op richt. De strategische thema’s dienen als startpunt van een gedragen (lange termijn) visie op de digitale overheid. De inhoud is gebaseerd op een compacte bundeling en vertaling van:


Meer informatie over GO is te lezen in het Projectplan GO (PDF, 177 kB). Dit projectplan beschrijft de opdracht en aanpak voor het opstellen van de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). Verder beschrijft het de aanleiding, doelstelling, aanpak, op te leveren producten, activiteiten, afhankelijkheden, financiën en risico’s en dient als stuurmiddel voor uitvoering. De activiteiten voor 2021 staan opgenomen in het Jaarplan GO 2021(nog niet beschikbaar).

In het verslag van de Gebruikersraad 14 november 2019 en in de presentatie van het GO traject (PDF, 277 kB) door Tom Peelen van het programmabureau PL is meer informatie te vinden. Een update is opgenomen in het verslag van de Gebruikersraad 11 december 2020 en in de presentatie van de update (PDF, 949 kB) door Tom Peelen van het programmabureau PL.

Documentatie

Pressure Cooker

In het zogenaamde Pressure cooker traject van GO is in opdracht van dg Overheidsorganisatie gewerkt aan architectuurprincipes die de I-strategie voor de Digitale Overheid verder brengen. De volgende visies zijn daarvan het resultaat (zie aanbiedingsbrief (PDF, 118 kB) ):


De generieke functies voor Toegang, Machtigen en Infrastructuur zijn in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur opgenomen en zal GO verder concretiseren; voor de andere domeinen zal dit plaatsvinden nadat GO deze verder heeft uitgewerkt.

GO zal de resultaten verder gebruiken:

  1. Identificatie en authenticatie, Machtigen en Infrastructuur: concretiseren van de visie zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden in de PL.
  2. Interactie: afstemmen van deze visie met de beleidsomgeving en concretisering van de visie voor besluitvorming door de PL.
  3. Gegevensuitwisseling: voorstel aan PL voor beproeving van harmonisatie in een specifiek domein en uitwerking van het domein binnen de GDI-context.

GO verdieping

GO heeft de volgende concretiseringen opgeleverd:

GO Architectuurtoetsen

Naar behoefte van de PL voert GO architectuurtoetsen uit van inhoudelijke onderwerpen op de PL-agenda. Deze zijn te vinden in de oplegger van vergaderstukken voor de PL.

GO vergaderstukken

Vergaderstukken van de kerngroep GO en de sponsorgroep GO vindt u op de website van GO. Vergaderstukken van de Programmeringsraad Logius (PL) vindt u op de website van de PL.

Contact

Tom Peelen
Programmabureau Programmeringsraad Logius
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
E Postbus.pl@minbzk.nl
W https://programmeringsraadlogius.pleio.nl/

Afbakening en raakvlakken

Gerelateerd aan:Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.