Werkruimte:Implicaties van Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dit is een werkversie, Schakel naar Implicaties van Architectuurprincipes (live versie) of vergelijk beide.

Wat zijn implicaties?[bewerken]

Architectuurprincipes zijn normatieve uitspraken die richting geven aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van overheidsdiensten voor burgers en bedrijven. Implicaties maken concreet wat die ingeslagen richting betekent in jouw praktijk (eigen context, project, organisatie): Welke keuzes vallen weg, omdat ze een andere richting uitgaan? Welke keuzes moet je wel maken, omdat je anders een andere weg in slaat?

Randvoorwaarden implicaties[bewerken]

  • Elk Architectuurprincipe kan verschillende implicaties hebben. Elke implicatie hangt aan één of meer architectuurprincipes.
  • Implicaties zijn gekoppeld aan één of meer van de vijf lagen van het Vijflaagsmodel. Met het Vijflaagsmodel is het mogelijk elk project of elk maatschappelijk vraagstuk te analyseren en visualiseren vanuit de aansprekende invalshoeken. Implicaties verbinden aan de vijf lagen maakt het de architect gemakkelijk om het ontwerp van een dienst uit te werken op één of meer lagen.
  • Implicaties dwingen tot actie en de formulering is dan ook actief: Zorg hiervoor, Doe dit, Stel het beschikbaar. Eventueel kan dit ook negatief: Doe het niet, Houdt dit tegen, Weiger.
  • Implicaties zijn tot op zekere hoogte contextgebonden. De context waarbinnen een implicatie (in ieder geval) van toepassing is, wordt vermeld bij de implicatie. Staat er geen aparte context bij, dan is de implicatie generiek van toepassing binnen de brede context van overheidsdienstverlening.
  • Implicaties worden gemodelleerd als ArchiMate element type Requirement.

Alle implicaties per laag van het Vijflaagsmodel[bewerken]

Laag 1: Grondslagenlaag[bewerken]

Laag 2: Organisatorische laag[bewerken]

Laag 3: Informatielaag[bewerken]

Er zijn nog geen implicaties beschikbaar voor deze laag.

Laag 4: Applicatielaag[bewerken]

Laag 5: Netwerklaag[bewerken]

Alle implicaties gerangschikt per architectuurprincipe[bewerken]