106
U

Eigenschap:Werkingsgebied

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': JaKennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Werkingsgebied" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Ades Baseline Profiles +Nog niet vastgesteld: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus +Waterbeheer  +
B
BGT Gegevenscatalogus +Geo, BOR  +
C
CMIS +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector  +
D
DMARC +Overheden en instellingen uit de publieke sector  +
DNSSEC +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
DUO gegevenswoordenboek +Onderwijs  +
Dataland gegevenswoordenboek +Gemeenten  +
Definities Geostandaarden +GEO  +
Digikoppeling (Standaarden) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector. Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer en verkeer met basisregistraties en kent geen verplichting binnen sectoren. Het Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten.  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
DoD 5015.2-STD:2007 Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard +Archieven, software, applicaties  +
E
E-portfolio NL +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
EAC-CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families) +Archieven  +
EAD (Encoded Archival Description) +Archieven  +
EAR begrippenlijst +Rijksoverheid  +
G
GWSW (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen +Justitie, Strafrechtsketen  +
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) +Gemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), Ruimte  +
Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen +Vreemdelingenketen, Justitie  +
Gegevenswoordenboeken justitie Elektronisch BerichtenVerkeer +Justitie, strafrechtketen, vreemdelingenketen  +
Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn +Zorg, Gezondheidszorg, Welzijn, Geo  +
H
HTTPS en HSTS +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
I
IFC (Industry Foundation Classes) +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
IPv6 en IPv4 +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
ISAAR(CPF) +Archieven  +
ISAD(G): General International Standard Archival Description +Archieven  +
Informatiemodel Zaken (RGBZ) 2.0 +Gemeenten  +
J
JPEG binnen Open Document Format +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Jeugdstrafrecht gegevenswoordenboek +Strafrechtsketen, Jeugd, Justitie  +
K
Kenniscentrum Digitaal erfgoed +Archiefwezen  +
Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) +Onderwijs: PO, VO, MBO, HO  +
M
METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) +Archieven  +
MIM (Metamodel voor informatiemodellen) +Publieke sector  +
MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems +Archieven, recordsmanagement  +
N
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen) +Alle overheden  +
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging) +Alle overheden  +
NEN-ISO 27033-1 (Network security - Overview and concepts) +Alle overheden  +
NL LOM +Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.  +
NLCIUS +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
NLCS +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
NTA 9040 (ihkv het ondernemingsdossier) +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Nationaal Georegister (NGR) +Geo  +
Nederlandse Taxonomie +Financiële sector  +
O
OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
ODF (Open Document Format) 1.2 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
OIDC (OpenID Connect) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard) +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
Onderwijsbegrippenkader (OBK) +Onderwijs  +
OpenAPI Specification +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
P
PDF 1.7 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
PDF/A-1 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
PDF/A-2 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
PNG +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
PREservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) +Archieven, metagegevens  +
R
RINIS Gegevenswoordenboeken +Sociale zekerheid  +
ROSA gegevenswoordenboek +Onderwijs  +
RPKI (Resource Public Key Infrastructure) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) +gemeenten  +
Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) +gemeenten  +
S
SAML (Security Assertion Markup Language) +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
SEPA-standaarden +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
SETU-standaard +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
SKOS (Simple Knowledge Organization System) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector  +
SMeF (Semantisch model e-factureren) 1.3 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
SMeF (Semantisch model e-factureren) 2.0 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
SPF (Sender Policy Framework) +Het organisatorisch werkingsgebied voor beide standaarden: overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector  +
STARTTLS en DANE +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.  +
STOSAG (Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen) +Gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars  +
SUWI Gegevensregister (SGR) +Sociale zekerheid  +
SUWI-aanpak +sociale zekerheid  +
StUF +Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren.  +
Stelselpedia +Stelsel van basis- en kernregistraties gemeente Amsterdam  +
SuwiML +Alle overheidspartijen in de sociale sector  +
T
TLS +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Thesaurus Politiekunde +Politie, OOV  +
Thesaurus Zorg en Welzijn +Zorg, Gezondheidszorg, Welzijn  +
W
Webrichtlijnen 2 +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
X
XBRL en Dimensions +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
XML +sectoroverstijgend berichtenverkeer  +
Z
Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB) +Cure (ziekenhuizen)  +
a
AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg) +Zorg  +
Architectuur strafrechtketen (Astra) +Strafrechtketen  +
Architectuur Vreemdelingenketen +Vreemdelingenketen  +
c
Concernarchitectuur Logius +Eigen organisatie  +
CORA (COrporatie Referentie Architectuur) +Woningcorporaties  +
d
DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur) +Cultuursector  +
e
EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst) +Rijksoverheid  +
g
GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur) +Gemeenten  +
h
HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) +Hoger Onderwijs  +
k
KarWeI (Ketenarchitectuur Werk en Inkomen) +Werk en Inkomen  +
l
LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur) +Langdurige zorg  +
m
MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen) +Archiefinstellingen  +
MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid) +Rijksoverheid  +
MARTHE (Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden) +Openbare Orde en Veiligheid  +
p
PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur) +Provincies  +
PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur) +Publieke gezondheid (GGD'en)  +
r
Referentiearchitectuur educatieve contentketen +Onderwijs  +
Referentiearchitectuur Jeugdketens +Strafrechtketen, Openbare Orde en Veiligheid  +