Agenda

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

U vindt hier de bijeenkomsten van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren is eerst gesorteerd op datum. Je kunt op naam van het gremium sorteren met het icoon naast 'Gremium'.

Datum Gremium Doel Doelgroep Bijeenkomst
24 juli 2019 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2019-07-24
3 september 2019 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2019-09-03
17 september 2019 15:30:00 NORA Gebruikersraad Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2019-09-17
15 oktober 2019 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2019-10-15
14 november 2019 10:00:00 NORA Gebruikersraad Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2019-11-14

Archief bijeenkomsten

Datum Gremium Doel Doelgroep Bijeenkomst
13 juni 2019 Architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH) Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren. Iedereen die met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezig is in een publieke organisatie die (o.a.a) een taak heeft in de domeinen Toezicht, Inspectie, Opsporing en/of Handhaving. @TIOH sessie juni 2019
12 juni 2019 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2019-06-12
6 juni 2019 15:00:03 Elkaar leren kennen, kennisbehoeften delen en kijken van wie je wat kunt leren. Iedereen die (mede) de rol van enterprise architect invult in de publieke sector. Meetup rond enterprise architectuur
6 juni 2019 15:00:02 Een kijkje in de keuken geven van de referentiearchitecturen, onder andere binnen de domeinen van OCW, ter inspiratie en om van elkaar te leren. Iedereen van binnen en buiten de onderwijssector die betrokken is of wil zijn bij het opbouwen, doorontwikkelen en beheren van referentiearchitectuur. Triple A (werken onder architectuur in het mbo) & architectuurscan / architectuurbacklog bij ROSA en DERA
6 juni 2019 15:00:01 Kennis, visie en ervaringen delen over het opbouwen van een gedeeld semantisch landschap, met als casus DUO en SBB. Iedereen die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uitwisselt in ketens en/of werkt aan harmonisatie van gegevenslandschappen. Het gegevenslandschap vanuit de perspectieven van DUO en SBB
6 juni 2019 13:45:03 Kennisdeling hoe abstracte architectuurprincipes door zowel directie als medewerkers van een organisatie omarmd kunnen worden. Iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., of dat nu in je rolomschrijving terug te vinden is of niet. Van NORA naar RANBA - adoptie van architectuurprincipes door De Nederlandsche Bank
6 juni 2019 13:45:02 Een kijkje in de keuken geven van de ketenarchitectuur binnen de domeinen van OCW, ter inspiratie en om van elkaar te leren. Iedereen van binnen en buiten de onderwijssector die betrokken is of wil zijn bij het opbouwen, doorontwikkelen en beheren van een ketenarchitectuur. HORA - werken onder architectuur binnen het hoger onderwijs
6 juni 2019 13:45:01 Kennis, visie en ervaringen delen over het opbouwen van een gedeeld semantisch landschap in ketens, met als casus de onderwijsketens. Iedereen die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uitwisselt in ketens en/of werkt aan harmonisatie van gegevenslandschappen. Semantisch gegevenslandschap als voorwaarde voor ketensamenwerking
6 juni 2019 13:00:00 NORA Gebruikersdag 6 juni 2019
6 juni 2019 10:00:00 NORA Gebruikersraad Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2019-06-06
4 april 2019 Expertgroep Gegevensmanagement bestaande kennis delen en elkaar leren vinden medewerkers van publieke organisatie die bezig zijn met gegevensmanagement Samen het Gegevenslandschap harmoniseren - symposium 4 april
26 maart 2019 15:30:00 NORA Gebruikersraad Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2019-03-26
18 maart 2019 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2019-03-18
11 maart 2019 Expertgroep Gegevensmanagement Bespreken voortgang en review van de opgeleverde stukken, agenda 2019 Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Gegevensmanagement/telefoongesprek 11 maart 2019
27 februari 2019 Architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH) Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren. Iedereen die met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezig is in een publieke organisatie die (o.a.a) een taak heeft in de domeinen Toezicht, Inspectie, Opsporing en/of Handhaving. Startbijeenkomst @TIOH
5 februari 2019 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2019-02-05
29 januari 2019 15:30:00 NORA Gebruikersraad Visievorming en besluitvorming Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) NORA Gebruikersraad/2019-01-29
17 januari 2019 Expertgroep Gegevensmanagement Bespreken voortgang en review van de opgeleverde stukken Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Gegevensmanagement/workshop 6
29 november 2018 16:00:00 NORA Gebruikersraad Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen. Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2018-11-29
29 november 2018 16:00:00 Laten zien hoe de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur tot stand is gekomen, wat hiervan de meerwaarde is en wat voor consequenties dat heeft voor de deelnemers Professionals van buiten het Netwerk Digitaal Erfgoed die geïnteresseerd zijn in architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. ontwikkeling binnen de publieke sector, open data en wellicht ook in gebruik van erfgoedinformatie Themasessie Doop van de DERA, de jongste dochter van NORA
29 november 2018 14:15:00 Aandacht vragen voor de grote impact die SDG en andere Europese ontwikkelingen gaan hebben op onze Nederlandse architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en hierover van mening wisselen met de aanwezigen Iedereen die zich bezig houdt met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in de Nederlandse publieke sector en niet de tijd heeft om alle ontwikkelingen in Brussel te volgen Themasessie Single Digital Gateway - wat komt er op ons af vanuit Europa?
29 november 2018 14:15:00 Kennis delen over de (on)mogelijkheden van apps voor digitale dienstverlening Iedereen die belangstelling heeft voor ontwikkeling en beheer van apps voor overheden Themasessie De app wordt volwassen - kansen en valkuilen
29 november 2018 14:15:00 Delen van praktijkkennis, tips en concrete vragen over zaakgericht samenwerken in ketens. Bijdragen aan de doorontwikkeling van het thema Zaakgericht Werken in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Iedereen die ervaring heeft met zaakgericht werken in ketens of daar juist mee worstelt Themasessie Zaakgericht Werken aan één overheid
29 november 2018 13:00:00 Delen van de visie en ervaringen die voortkomen uit 12 jaar professioneel samenwerken in de Loonaangifteketen Iedereen die samen werkt in ketens of daar mee wil beginnen Themasessie Samenwerken in ketens is een vak
29 november 2018 13:00:00 De stand van zaken van het thema Identity & Access Management bij NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur delen en de vervolgstappen schetsen Iedereen die interesse heeft in Identity & Access Management Themasessie Review IAM - wat waren de reacties en hoe gaan we verder?
20 november 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-11-20
12 november 2018 Introductie DERA Iedereen die aanpalend aan de cultuursector werkt, bezig is met een sector overschrijdende referentiearchitectuur, of gewoon graag de nieuwste telg van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie wil leren kennen Lancering DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur)
23 oktober 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-10-23
11 oktober 2018 Expertgroep Gegevensmanagement Bespreken voortgang en verder invullen van bestaande en gevraagde kennis binnen de 'inhoudsopgave' van het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Gegevensmanagement/workshop 5
25 september 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-09-25
24 september 2018 Werkgroep Gegevenswoordenboeken Kennismaken, gezamenlijke doelstelling zoeken en vervolgafspraken maken om meer en betere kennis over gegevenswoordenboeken te delen via noraonline Beheerders en gebruikers van gegevenswoordenboeken Werkgroep Gegevenswoordenboeken startsessie
18 september 2018 NORA Gebruikersraad Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen. Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2018-09-18
21 augustus 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-08-21
17 juli 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-07-17
27 juni 2018 09:30:00 kennis uitwisselen over Handreiking Mobiele App 2.0 iedereen die belangstelling heeft voor ontwikkeling en beheer van apps Workshop Handreiking Mobiele App 2.0
19 juni 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen. Architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-06-19
29 mei 2018 16:00:00 NORA Gebruikersraad Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen. Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2018-05-29
29 mei 2018 Kennis delen over het omgaan met de AVG en aan de hand van de casus CBS de behoefte aan use cases in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur bepalen Iedereen die te maken heeft met privacy of daarin geïnteresseerd is Themasessie Privacy in de Praktijk - ervaringen CBS
29 mei 2018 Leren van de manieren waarop je standaarden een plek geeft in je architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en organisatie Iedereen die denkt dat er te veel standaarden zijn en/of er te weinig worden toegepast Themasessie architectuur en omgaan met standaarden
29 mei 2018 Ervaring delen over de transitie van een procesgedreven aanpak naar een data-centrische benadering waar het CBS midden in zit Alle architecten die willen weten hoe je de data in het middelpunt van je organisatie zet Themasessie Van Procesgedreven naar Datacentrisch
29 mei 2018 Een eerste voorstel maken voor kwaliteitscriteria voor gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd Iedereen die zich bezig houdt met gegevensmanagement, zoals informatiearchitecten, informatie- en gegevensmanagers, beheerders gegevenswoordenboeken. Themasessie Hoe kunnen we onze gegevens vertrouwen?
29 mei 2018 Kennis delen over de Handreiking Mobiele App 2.0 Iedereen die belangstelling heeft voor ontwikkeling en beheer van apps voor overheden Themasessie Handreiking Mobiele App 2.0
29 mei 2018 Aanzet geven voor een praktische handleiding hoe je gegevenswoordenboeken vindt en er mee werkt Gebruikers en beheerders van gegevenswoordenboeken Themasessie Het ABC voor Gegevenswoordenboeken
29 mei 2018 Kennismaken en inventarisatie van behoeften voor een Architectuurcommunity Toezicht Iedereen die zich bezighoudt met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. binnen een organisatie(-onderdeel) met als taak toezicht, inspectie en/of handhaving. Themasessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties
17 april 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-04-17
5 april 2018 Feedback verzamelen over thema Privacy 'as is' en vervolgstappen zetten op basis hiervan Architecten en collega’s uit de publieke sector Vervolg Privacy by Design
5 april 2018 Expertgroep Gegevensmanagement Verder invullen van bestaande en gevraagde kennis binnen de 'inhoudsopgave' van het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Gegevensmanagement/workshop 4
20 maart 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-03-20
13 maart 2018 14:30:00 NORA Gebruikersraad Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen. Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). NORA Gebruikersraad/2018-03-13
20 februari 2018 14:00:00 Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen Architecten en collega’s uit de publieke sector die actief betrokken zijn bij dit thema Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie/2018-02-20
… overige resultaten
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen