1141
U

Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
ToelichtingDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) kan dit vak leeg blijven.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Redactionele wijzigingsdatum" gebruiken

Er zijn 250 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen +april 7, 2021  +
(Software) configuratie management +april 7, 2021  +
A
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +juli 3, 2019  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +april 29, 2021  +
Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt +april 6, 2021  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting Informatievoorziening +februari 2, 2021  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +mei 6, 2021  +
Aandacht voor wetgeving en verplichtingen +maart 20, 2021  +
Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt +april 19, 2021  +
Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext +april 19, 2021  +
Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd +april 29, 2021  +
Aansluiten compliance-proces op ISMS +april 28, 2021  +
Aansluiten uitkomsten uit diverse rapportages e.d. +april 28, 2021  +
Aantonen aanpak risicomanagement +mei 20, 2020  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +mei 20, 2020  +
Aantonen privacy by design +mei 20, 2020  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +mei 20, 2020  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +mei 20, 2020  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +juni 18, 2020  +
Aantoonbaar transparante verwerking +juni 18, 2020  +
Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd +april 6, 2021  +
Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie +maart 20, 2021  +
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid +maart 29, 2021  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +juni 13, 2020  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +maart 29, 2021  +
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp +april 7, 2021  +
Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving +april 7, 2021  +
Actief zijn van detectiemechanismen +maart 30, 2021  +
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd +april 7, 2021  +
Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris +februari 1, 2019  +
Actualiseren beveiligingsplannen en toewijzen aan verantwoordelijken +februari 26, 2020  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +maart 29, 2021  +
Actueel beeld voor de AP +juni 12, 2020  +
Adequaatheidsbesluit +juni 16, 2020  +
Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord +april 6, 2021  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +maart 29, 2021  +
Adresseren diverse elementen bij monitoring en reviewen +april 19, 2021  +
Afdekken organisatie-eisen voor softwarepakketten +april 20, 2021  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +juni 16, 2020  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +juni 16, 2020  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +mei 6, 2021  +
Afspreken procedure voor tijdig actualiseren verouderde software +april 20, 2021  +
Afwijking voor een specifieke situatie +juni 16, 2020  +
Algemene maatregelen en ‘beveiligingslagen’ voor draadloze netwerken +maart 30, 2021  +
Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd +april 29, 2021  +
Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats +februari 1, 2019  +
Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen +maart 20, 2021  +
Alle gescheiden groepen hebben een gedefinieerd beveiligingsniveau +maart 30, 2021  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +april 29, 2021  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +maart 20, 2021  +
Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping +april 7, 2021  +
Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd +maart 29, 2021  +
Alleen beschikbare patches van een legitieme (geautoriseerde) bron worden geïmplementeerd +februari 1, 2019  +
Alleen specifiek toegestane netwerkdevices worden gekoppeld met de aanwezige clients en informatiesystemen +maart 30, 2021  +
Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s +februari 1, 2019  +
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen +april 7, 2021  +
Analyse en specificatie van informatiesystemen +april 7, 2021  +
Analyseren informatiebeveiligingsrapportages in samenhang +april 20, 2021  +
Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen +maart 29, 2021  +
Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden +maart 29, 2021  +
Apparatuur-onderhoud +mei 6, 2021  +
Apparatuur-positionering +mei 6, 2021  +
Apparatuur-verwijdering +mei 6, 2021  +
Applicatie architectuur +april 7, 2021  +
Applicatie functionaliteiten +april 7, 2021  +
Applicatie ontwerp +april 7, 2021  +
Applicatiebouw +april 7, 2021  +
Applicatiekoppelingen +april 7, 2021  +
Applicatielogging +april 19, 2021  +
Applicatieontwikkeling Beleid +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Control +maart 30, 2021  +
Applicatieontwikkeling Uitvoering +maart 30, 2021  +
Application Programming Interface (API) +april 19, 2021  +
Archiveren gegevens met behulp van WORM-technologie +april 19, 2021  +
Authenticatie softwarepakketten +april 23, 2021  +
Authenticatie(middelen)beheer +november 18, 2020  +
Authenticatie-informatie is uniek toegekend aan één persoon en voldoet aan specifieke samenstelling van tekens +april 29, 2021  +
Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling +maart 20, 2021  +
Authenticiteit van aangesloten netwerkdevices wordt gecontroleerd +maart 30, 2021  +
Automatisch ongeldig maken sessies +april 22, 2021  +
Autorisatie +maart 20, 2021  +
Autorisatiebeheer +april 19, 2021  +
Autorisatieproces +maart 20, 2021  +
Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld +maart 20, 2021  +
Autorisaties worden gecontroleerd +april 29, 2021  +
Autorisatievoorzieningen +april 29, 2021  +
Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers +mei 6, 2021  +
B
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Identificatie applicatieontwikkeling objecten +april 8, 2021  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Inleiding +maart 30, 2021  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Invalshoeken gekoppeld aan het V-model +april 8, 2021  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Objecten ingedeeld naar invalshoeken +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Beslisbomen voor risicobeoordeling IV-diensten +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Bronverwijzing +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het beleidsaspect +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het control-aspect +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het uitvoeringsaspect +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Inleiding +april 1, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Risico's in relatie tot clouddiensten +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Standpunt AIVD en beleidsverkenning BZK +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Toelichting SIVA-basiselementen +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Verantwoording aanpak +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Voorwoord +april 1, 2021  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Definitie van objecten +april 8, 2021  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Inleiding +april 1, 2021  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Verbindingsdocument +april 8, 2021  +
BIO Thema Huisvesting informatievoorzieningen - Huisvesting IV-objecten +april 8, 2021  +
BIO Thema Huisvesting informatievoorzieningen - Inleiding +april 8, 2021  +
BIO Thema Huisvesting informatievoorzieningen - Verbindingsdocument +april 8, 2021  +
BIO Thema Middleware - Inleiding +april 1, 2021  +
BIO Thema Middleware - Objecten voor Middleware +april 8, 2021  +
BIO Thema Serverplatform - Beveiligingsobjecten serverplatform +april 8, 2021  +
BIO Thema Serverplatform - Definiëring en omschrijving van beveiligingsobjecten +april 8, 2021  +
BIO Thema Serverplatform - Inleiding +april 1, 2021  +
BIO Thema Softwarepakketten - Inleiding +april 9, 2021  +
BIO Thema Softwarepakketten - Voorwoord en motivatie +april 6, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Aandachtspunten ten aanzien objecten +april 1, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Beveiligingsobjecten toegangsbeveiliging +april 8, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Doelstelling en risico per object +april 8, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Inleiding +april 8, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Objecten gerelateerd aan SIVA basiselementen +april 1, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Scenario voor toegangsbeveiliging +april 8, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Toelichting SIVA basiselementen m.b.v. het MCS +april 8, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Verbindingsdocument +april 8, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling +maart 30, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Clouddiensten +maart 30, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen +maart 30, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen +maart 30, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Middleware +maart 30, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Serverplatform +maart 30, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten +april 8, 2021  +
BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging +maart 30, 2021  +
Bedieningsprocedures +februari 1, 2019  +
Bedrijfs- en beveiligingsfuncties +april 19, 2021  +
Bedrijfscontinuïteit +april 19, 2021  +
Bedrijfscontinuïteitsmanagement +april 19, 2021  +
Bedrijfscontinuïteitsservices +april 19, 2021  +
Bedrijfsmiddelen-inventaris +mei 6, 2021  +
Bedrijfsmiddelenverwijdering +mei 6, 2021  +
Beheer op afstand +februari 1, 2019  +
Beheer van serverkwetsbaarheden +februari 1, 2019  +
Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd +maart 30, 2021  +
Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden +februari 1, 2019  +
Beheerderstaken vereisen bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie +maart 30, 2021  +
Beheerfuncties in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen +april 29, 2021  +
Beheerorganisatie clouddiensten +april 20, 2021  +
Beheerorganisatie netwerkbeveiliging +maart 30, 2021  +
Beheerorganisatie serverplatforms +februari 1, 2019  +
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) +april 7, 2021  +
Beheersorganisatie huisvesting IV +april 29, 2021  +
Beheersorganisatie toegangsbeveiliging +april 29, 2021  +
Bekabeling +mei 6, 2021  +
Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn +maart 29, 2021  +
Beleid en procedures informatietransport +maart 29, 2021  +
Beleid of richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten +maart 29, 2021  +
Beleid of richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie +maart 29, 2021  +
Beleid of richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden +maart 29, 2021  +
Beleid ten aanzien van het type software dat mag worden geïnstalleerd +april 6, 2021  +
Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen +februari 1, 2019  +
Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud +februari 1, 2019  +
Beleidsregels behandelen uit bedrijfsstrategie wet- en regelgeving en bedreigingen voorkomende eisen +juli 3, 2019  +
Beleidsregels huisvesting IV +maart 23, 2021  +
Beleidsregels verwijzen naar specifieke huisvesting onderwerpen +maart 23, 2021  +
Benodigde middelen +mei 19, 2020  +
Benoemen functionarissen voor beheersingsorganisatie en inzichtelijk maken onderlinge relaties +februari 26, 2020  +
Benoemen functionarissen voor informatiebeveiliging en onderlinge relaties inzichtelijk maken +april 19, 2021  +
Benoemen proceseigenaar voor BCM-proces en geven verantwoordelijkheden +april 19, 2021  +
Beoordelen rapporten over dienstverlening +april 20, 2021  +
Beoordeling technische serveromgeving +februari 1, 2019  +
Beoordeling toegangsrechten +maart 20, 2021  +
Beoordelingsrichtlijnen en procedures +april 29, 2021  +
Bepalen acties bij uitval loggingsmechanismen +april 30, 2021  +
Bepalingen overeengekomen met de verwerker +juni 16, 2020  +
Beperken toegang tot IT-diensten en data door technische maatregelen en implementeren +april 19, 2021  +
Beperken toegang tot en beheer van loggings- en monitoringsfunctionaliteit tot CSP-medewerkers +april 19, 2021  +
Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene +juni 13, 2020  +
Beperking van software-installatie +februari 1, 2019  +
Beperkingen op wijziging softwarepakketten +april 19, 2021  +
Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) +april 6, 2021  +
Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd +april 7, 2021  +
Bereiken authenticiteit +maart 30, 2021  +
Beschermen beheer(ders)functies +april 23, 2021  +
Beschermen van testgegevens +april 7, 2021  +
Beschikbaar stellen informatie over beheer van technische kwetsbaarheden +april 20, 2021  +
Beschikken over gedocumenteerd raamwerk voor plannen van bedrijfscontinuïteit +april 19, 2021  +
Beschikken over richtlijnen voor inrichting van service-management-organisatie +april 28, 2021  +
Beschikking over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten +april 29, 2021  +
Beschikking over richtlijnen voor registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie +april 29, 2021  +
Beschrijven componenten voor beveiligingsfuncties +april 20, 2021  +
Beschrijven en inrichten relevante beheerprocessen +april 28, 2021  +
Beschrijven functionele samenhang van service-componenten +april 19, 2021  +
Beschrijven risicomanagementproces +april 19, 2021  +
Beschrijven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor uitvoeren beheer(s)werkzaamheden +april 20, 2021  +
Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud +mei 3, 2021  +
Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau +mei 6, 2021  +
Beschrijven, vaststellen en bekendmaken patchmanagementproces en -procedures +april 20, 2021  +
Beschrijving gegevensstromen +juni 12, 2020  +
Besluiten over te gaan tot exit +april 20, 2021  +
Besteden aandacht aan beïnvloeden van CSC’s (tenants) en derde partijen bij testen +april 19, 2021  +
Betrekken cloud-omgeving en administratie bij assessment +april 28, 2021  +
Betrekken stakeholders bij afleiden bedrijfsfuncties +april 20, 2021  +
Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving +april 19, 2021  +
Bevatten diverse aspecten voor raamwerk +mei 3, 2021  +
Bevatten organisatorisch en technische georiënteerde maatregelen in cloudbeveiligingsbeleid +april 19, 2021  +
Beveiligde inlogprocedure +maart 30, 2021  +
Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving +april 7, 2021  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Beveiliging Virtueel serverplatform +februari 1, 2019  +
Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkeling +april 6, 2021  +
Beveiliging netwerkdiensten +maart 30, 2021  +
Beveiligingsarchitectuur +april 19, 2021  +
Beveiligingsfaciliteiten +mei 6, 2021  +
Beveiligingsfunctie +maart 20, 2021  +
Beveiligingsmechanismen voor communicatie worden voorzien op de OSI lagen +maart 30, 2021  +
Beveiligingsorganisatie Clouddiensten +april 19, 2021  +
Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging +maart 20, 2021  +
Beveiligingsprincipes voor het beveiligd inrichten van servers +februari 1, 2019  +
Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd +juni 16, 2020  +
Bewaken en analyseren dataverkeer op kwaadaardige elementen +april 19, 2021  +
Bewaken en beheersen IT-infrastructuur +april 19, 2021  +
Bewaking van de noodzaak tot bewaren +oktober 29, 2020  +
Bewaren van persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Bewerkstelligen en promoten cloudbeveiligingsbeleid +april 19, 2021  +
Bieden mechnismen om informatie in te zien en verwerken voor uitoefening taak +april 30, 2021  +
Bieden toegang tot bevoegde services, IT-diensten en data +april 19, 2021  +
Bieden veilige interne en externe communicatie-, koppelings- (interfaces) en protectiefuncties +april 20, 2021  +
Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd +april 16, 2021  +
Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken +april 7, 2021  +
Bij applicatieontwikkeling is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema +april 6, 2021  +
Bij draadloze verbindingen wordt gebruik gemaakt van encryptiemiddelen +maart 30, 2021  +
Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie +april 7, 2021  +
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een verwerkingsactiviteiten register bijgehouden. +april 29, 2021  +
Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen +mei 6, 2021  +
Bij uitgifte van authenticatiemiddelen worden minimaal identiteit en recht op authenticatiemiddel vastgesteld +april 29, 2021  +
Bij web- en mailverkeer van gevoelige gegevens wordt gebruik gemaakt van PKI-Overheid certificaten +maart 30, 2021  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens, m.b.t. specifieke doeleinden met algemeen belang +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; algemeen belang i.r.t volksgezondheid +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gevoelige gegevens, noodzakelijke uitzonderingen wgs. zwaarwegend algemeen belang +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; i.r.t. rechtsvordering, gerechten +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; ledenadministratie, gerechtvaardigde activiteiten +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak i.r.t verplichtingen en specifieke rechten +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak, vitale belangen, onmacht +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; openbaar gemaakt door betrokkene +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; uitdrukkelijke toestemming +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; voorwaarden verwerking i.v.m. gezondheidszorg +juni 4, 2020  +
Binnenkomend en uitgaand dataverkeer wordt bewaakt en geanalyseerd op kwaadaardige elementen +maart 30, 2021  +
Business Impact Analyse +april 6, 2021  +
C
Centraal opslaan te registreren acties +april 23, 2021  +
Certificering +april 29, 2021  +